Oktatott szakmák

A 8. osztály elvégzése utáni 3 éves szakképzések

(ágazati alapoktatásban)

Fa- és bútoripari ágazat (Asztalos, Kárpitos)

Asztalos (4 0722 08 01)

Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantartása, javítása és felújítása. Különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti munkák elkészítését végzi. Tevékenységi köre a termék előállításához szükséges eszközök és anyagok beszerzésén át a gyártási műveletek, kapcsolódó adminisztrációk, valamint a befejező feladatok elvégzéséig terjed.

Turizmus-vendéglátás ágazat (Cukrász, Szakács)

Cukrász (4 1013 23 01)

A cukrász feladatköre recept alapján a hozzávalók mennyiségének kiszámítása és az alapanyagok előkészítése és kimérése, a felhasználandó anyagok tisztítása, darálása, őrlése, mérése, keverése és ízesítése. A keverés és ízesítés után keletkező massza formálása, sütése, főzése, gőzölése, hűtése és fagyasztása. A kész- vagy félkész termékek hűtő- és fagyasztógépekben, illetve hűtőpultokon való tárolása vagy tartósítása. Alapvető raktár kezelési ismeretek.

Turizmus-vendéglátás ágazat (Cukrász, Szakács)

Szakács (4 1013 23 05)

A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari egységekben, háztartásokban.

Orientációs, szakképzést előkészítő évfolyam

A pályaválasztásban bizonytalan, az általános iskolát kompetenciahiányokkal befejező, magatartási zavarral, tanulási nehézségekkel küzdő diákok számára jelent alternatívát. Olyan tanulóknak szól, akik befejezték az általános iskolát, de felzárkóztatásra szorulnak a további iskolai kudarcok veszélyének csökkentése érdekében. Az orientációs évfolyam nem az általános iskolai tananyag ismétlésére épül. A képzés főbb pilléreit az alapkészségek, a kulcs- és életpálya-építési kompetenciák fejlesztése, továbbá pályaorientációs tevékenységek alkotják. A program kiemelt figyelmet fordít a 21. századi munkavállalói kompetenciák – például együttműködés, csapatmunka, kritikus gondolkodás és problémamegoldás – erősítésére. A fejlesztés célja a diák képességeihez illeszkedő szakmaválasztás mellett a szakmatanuláshoz szükséges alapok megszerzése. Az ágazatok, szakmák megismerése tanműhelyi foglalkozások és vállalati programok keretében, szakoktatók bevonásával történik. A biztos jövőkép és életpálya reménye a tanulók motivációjának erősödését eredményezheti.

Részszakképesítések

SNI tanulásban akadályozott tanulók számára

1+ 2 éves képzés

Asztalosipari szerelő (részszakképesítés)

Bútorok, nyílászárók, lépcsők, előszobafalak, falburkolatok, válaszfalak, térelválasztók, mennyezetek, álfödémek és egyéb bútor-és épületasztalos szerkezetek, nyílászáró szerkezetek, tolóajtók, harmonika ajtók helyszíni szerelését, javítását, beépítését, cseréjét végzi. A szakképesítéssel rendelkező képes: – betartani a munkavédelmi előírásokat – gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani. Képes faipari alapszerkezeteket készíteni – szerelési dokumentációt értelmezni – előszerelési műveleteket végezni – asztalosipari alapszerkezeteket szerelni – épületasztalos szerkezeteket szerelni, nyílászárókat beépíteni – összeállítani a terméket a technológiai sorrend, illetve a szerelési utasítás szerint – helyszíni szerelést végezni.

Kerti munkás (részszakképesítés)

Olyan szakképesítéssel rendelkező kerti munkások képzése, akik vállalkozhatnak a legfontosabb kerti haszonnövények – gyümölcs, szőlő, zöldségfélék – szaporítására, telepítésére, felnevelésük alapvető munkáinak végzésére. A kerti haszonnövények szakszerű szüretelési, árukikészítési, tárolási munkáinak ellátására. Díszkertekben a díszfák, díszcserjék gondozására, a gyep– és virágfelület, valamint a belső utak karbantartására.

Kerékpárszerelő (részszakképesítés)

A javítási folyamat egészében önállóan, illetve a munkatársaival közösen összetett feladatokat lát el. A kerékpárokkal kapcsolatos, szerelési, javítási, beállítási, diagnosztikai feladatokat magas szinten végzi. A hibák kihatásait felismeri, elemzi. A munkatevékenysége során együttműködik a javítás egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex javítási tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

Cukrászsegéd (részszakképesítés)

Alapvető feladata a cukrász munkájának segítése, kiegészítése. Munkaterülete a cukrászüzem és helyiségei. Előkészíti a tevékenységéhez szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket, anyagokat, gondoskodik a tisztán tartásukról. Fenntartja az üzem rendjét, takarít, mosogat, a készítmények jellegének megfelelően előkészíti a nyers- és félkész anyagokat. Alkalmazza a cukrász technológiai műveleteket.

Szakácssegéd (részszakképesítés)

Feladata a szakács munkájának segítése, kiegészítése. Munkaterülete a konyha és helyiségei. Előkészíti a tevékenységéhez szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket, anyagokat, gondoskodik a tisztán tartásukról. Fenntartja a konyha rendjét, takarít, mosogat, az ételek jellegének megfelelően előkészíti a nyers- és félkész anyagokat. Alkalmazza a konyhatechnológiai műveleteket.

Családellátó (részszakképesítés)

Elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére. Egyéneknek, családok, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát.