Munkatársaink 2017/2018. tanév

 

Iskolánk tantestülete

Tagintézmény-vezető                    Szilvás Ágnes/Agrármérnök, Mezőgazdasági mérnöktanár, Közoktatási vezető, Minőségfejlesztés tanár

Tagintézményvezető-helyettes          Rigóné Burka Ildikó/Magyar-Történelem szakos tanár, Inkluzív nevelés tanár, Közoktatási vezető
           Gyakorlati oktatás vezető      Nagy Tímea – Vendéglátó ipari szaktanár/Élelmiszer mérnök(Egyetem)/Közoktatási vezető            

Tanári kar

Bába László – Faipari szakoktató/asztalos, műszaki szakoktató(főiskolai)
Berki Péter – szakács szakoktató
Binder Radics Marianna -(szülési szabadságon) okleveles némettanár (Egyetem)
Csizmás Antalné – Mestercukrász
Csőke Dénes – Történelem tanár(Egyetem), Faipari szakoktató/Bútor asztalos
Fekete László – Mezőgazdasági mérnöktanár(Egyetem)
Danku Dorottya – Mozgókép és kultúra szakos pedagógus, Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, művelődés szervező
Domokosné Budai Anna – Magyar szakos tanár(főiskola)
Guba Tünde – Gyógypedagógus
Izsoldné Polgár Mariann – Gyógypedagógus
Jánosi Györgyné – angol nyelvtanár (egyetem)
Jakobicz Józsefné – Mestercukrász
Keliger Norbert – gyógypedagógus gyakornok (Egyetem)
Király Judit -Testnevelő/Testnevelés szakos tanár(főiskola)
Kukri Sándor – Mezőgazdasági szakoktató/agrármérnök(egyetem)
Magyar Imre – Informatikai szakoktató/Számítástechnikai programozó
Marik Tamás – Biológia szakos tanár(főiskola)
Marjai Krisztián – Faipari szakoktató/Asztalos, Faipari termelés szervező
Pakainé Homonnay Zsuzsanna – Közgazdász tanár(Egyetem)
Rékási Zoltán – Vendéglátóipari szaktanár/Közgazdász szakmérnök, Informatikus mérnök(Főiskola)
Sipos Krisztina – Történelem- Földrajz szakos tanár(Főiskola)
Szanyi Brigitta – Szociálpedagógus
Trenovszkiné Warczeka Éva – Gyermek és ifjúságvédelmi felelős/Szociálpedagógus
Turóczi Tibor – Szakács szakoktató/Mester felszolgáló
Vágó Nándor – Vendéglátó ipari szaktanár/Vendéglátó ipari üzemgazdász(főiskola)

Óraadók

 Gillich Józsefné (szakács szakoktató)
Gyimesiné D.A. (egyetem)
Jakobicz Józsefné (mestercukrász)
 Kovács Imréné (felnőttoktatás)
Dr. Kóródi Márta (felnőttoktatás)
Pammer Antal (főiskola)
Pádár Brigitta – pszichopedagógus (főiskola)
Szabó Lászlóné – gyógytestnevelő (főiskola)
Szekeres József- matematika, mérnöktanár (egyetem)


Kollégium

 
Szénási Norbert – kollégiumi nevelőtanár, okleveles földrajz szakos tanár (Egyetem)
S. Papp Erika – Kollégiumi nevelőtanár/Műszaki szakoktató, kollégiumi nevelő tanár(Msc)
Sóki Gábor – Kollégiumi nevelőtanár/Tanító, ifjúság segítő
Varga Andrea kollégiumi nevelőtanár, Technika tanár, Műszaki szakoktató, Romológus, Közoktatási vezető (Egyetem) Mesterpedagógus

 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak

Szakács-Ágoston Tímea – Iskolatitkár/Informatikus könyvtáros(főiskola), Szoftverüzemeltető
Bárányné Balázs Éva – Kollégiumi gyermekfelügyelő/Óvodapedagógus(főiskola)
Keliger Katalin – Gyógypedagógiai asszisztens
Kovács Erzsébet pedagógiai asszisztens
Nagy Gábor – Kollégiumi gyermekfelügyelő/Műszaki menedzser(főiskola)
Vass Annamária – Gyógypedagógiai asszisztens

Gazdasági, adminisztratív dolgozók

gazdasági ügyintézők:  Tóthné Bana Anna; Agócs Melinda

Technikai dolgozók

Portások: Balyi Tamás; Fábián Pál; Bodor László; Vigh Dávid; Gombos Károly
Sánta Attila karbantartó,
Sebők László műszaki munkatárs

Takarító nénik: Benéné Tóta Erzsébet;  Boldogné György Borbála; Horváthné György Etelka; Dandoti Margit