Munkaközösségek

Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös minőségi és szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre. A nevelőtestület a szakmai munkaközösség tagjai közül évenként a munkaközösség saját tevékenységének irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választ, akit az intézményvezető bíz meg egy tanévre a feladatok ellátásával, – a megbízás meghosszabbítható – aminek tényét az iskola éves munkaterve rögzíti. A szakmai munkaközösségek az intézmény pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott közösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek.

 

Szakmai munkaközösség 1 (Faipari, mezőgazdasági, informatikai, közlekedés) 
Vezető: Bába László faipari szakoktató
tagok: Marjai Krisztián faipari szakoktató
  Kukri Sándor mezőgazdasági szakoktató, agrármérnök
  Fekete László mezőgazdasági mérnöktanár
  Magyar Imre informatika szakoktató
Szakmai munkaközösség 2 (Turizmus-vendéglátás)
 
Vezető: Pakainé Homonnai Zsuzsanna közgazdász oktató
tagok: Berki Péter szakács szakoktató
  Csizmás Antalné cukrász szakoktató
  Kocsis Zoltán szakács szakoktató
  Turóczi Tibor szakács szakoktató
  Rékási Zoltán közgazdász, szakmai elmélet tanár
  Warczekáné Nagy Andrea oktató
Közismereti, mérés-értékelési munkaközösség:
 
Vezető: Domokosné Budai Anna magyar nyelv és irodalom oktató
tagok Király Judit testnevelés oktató
  Marik Tamás természetismeret oktató
  Csányi Máté angol nyelvoktató
  Pammer Antal matematika-angol nyelv oktató
  Rékási Zoltán közgazdász szakmai elméleti oktató
  Binder -Radics Marianna német nyelvoktató
  Sipos Krisztina földrajz-történelem szakos oktató
Osztályfőnöki munkaközösség:
 
Vezető: Sipos Krisztina földrajz-történelem szakos oktató
tagok: valamennyi osztályfőnök  
Fejlesztő munkaközösség
 
Vezető: Guba Tünde gyógypedagógus
tagok: Izsoldné Polgár Mariann gyógypedagógus
  Keliger Norbert gyógypedagógus
  Trenovszkiné Warceka Éva szociálpedagógus
  valamennyi pedagógus, akik a felkészítő osztályokban tanítanak
DOOR (dobbantó és orientáció):
 
Vezető: Kovács Kóródi Anikó oktató
tagok: Danku Dorottya magyar nyelv és irodalom oktató
  Fekete László András mezőgazdasági szakos oktató
  Marik Tamás természetismeret oktató
  Pammer Antal matematika-angol nyelv oktató
  Varga Andrea oktató