Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös minőségi és szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre. A nevelőtestület a szakmai munkaközösség tagjai közül évenként a munkaközösség saját tevékenységének irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választ, akit az intézményvezető bíz meg egy tanévre a feladatok ellátásával, – a megbízás meghosszabbítható – aminek tényét az iskola éves munkaterve rögzíti. A szakmai munkaközösségek az intézmény pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott közösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek.

Faipari, mezőgazdasági, informatikai, közlekedés szakmacsoport:
Vezető: Bába László faipari szakoktató
tagok: Csőke Dénes
faipari szakoktató, történelem szakos tanár
  Marjai Krisztián faipari szakoktató
  Kukri Sándor mezőgazdasági szakoktató, agrármérnök
  Fekete László mezőgazdasági mérnöktanár
  Magyar Imre informatika szakoktató
Vendéglátó ipari szakmacsoport  
Vezető: Pakainé Homonnai Zsuzsanna közgazdász tanár
tagok: Csizmás Antalné cukrász szakoktató
  Gillich Józsefné szakács szakoktató
  Jakobicz Józsefné cukrász szakoktató
  Turóczi Tibor szakács szakoktató
  Rékási Zoltán közgazdász, szakmai elmélet tanár
  Nagy Tímea
élelmiszeripari mérnök
  Vágó Nándor szakmai elméleti tanár
Közismereti szakmacsoport:  
Vezető: Domokosné Budai Anna magyar nyelv és irodalom tanár
tagok Király Judit testnevelő szakos tanár
  Marik Tamás biológia-ének szakos tanár
  Binder -Radics Marianna német tanár
  Ondok Melinda angol nyelv szakos tanár
  Sipos Krisztina földrajz-történelem szakos tanár
     
Osztályfőnöki munkaközösség:  
Vezető: Sipos Krisztina  
tagok: valamennyi osztályfőnök  
Fejlesztő munkaközösség  
Vezető: Guba Tünde gyógypedagógus
tagok: Izsoldné Polgár Mariann gyógypedagógus
  Keliger Norbert gyógypedagógus
  Trenovszkiné Warceka Éva szociálpedagógus
  valamennyi pedagógus, akik a felkészítő osztályokban tanítanak