Különös közzétételi lista
Felvételi tájékoztató Megtekint
Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Megtekint
A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme, mértéke, kedvezményei Megtekint
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai Megtekint
2020/2021. tanév Munkaterve Megtekint
A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai Megtekint
A tagintézmény aktuális dokumentumai: Szervezeti és működési szabályzat Megtekint
Házirend Megtekint
Szakmai program,
Képzési program
Megtekint
Oktatók iskolai végzettsége Megtekint
A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége Megtekint
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei Megtekint
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatok (Szolnok 2020 augusztus 31.) Megtekint
A  szakmai vizsgák átlageredményei Megtekint
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. Megtekint
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Megtekint
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma Megtekint
Esélyegyenlőségi terv Megtekint
Pályakövetés adatai Megtekint